مسجد و اعتکاف

برای تبادل نظر و ارائه ایده‌های مسجدی در زمینه برگزاری مراسم اعتکاف در مسجد، روی نشانک(معادل فارسی آیکون) زیر تلیک (معادل فارسی کلیک) کنید:

 

 [ دوشنبه 24 فروردین 1394  ] [ 11:12 ق.ظ ] [ حمید درویشی شاهکلایی ]