من عاشق محمدم

و چگونه گمان می کنند که با پاشیدن خاک بر چهره خورشید،
می توانند حیات بخشی و روشنایی اش را خاموش کنند؟![ جمعه 26 دی 1393  ] [ 03:51 ق.ظ ] [ حمید درویشی شاهکلایی ]